پروفایل آرین اف سی به مربیگری آرین
آرین اف سی
امتیاز کل :
۷۴۶۹
برد:
۱۳۷۲
باخت:
۹۶۳
مساوی:
۶۷۸
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
دفاع
آرین
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۶/۱۲
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۵/۲۹
تعداد بازدید:
۳۱۴۸
درصد كسب پیروزی :
%۴۴
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۷
لیگ دسته ۷

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 66
    ۶۶ بار قهرمانی
  • 64
    ۶۴ بار دومی
  • 48
    ۴۸ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 10000 نفری
نور
نوع عالی
لیدر
لیدر ماهر
صندلی
نوع معمولی