پروفایل آرین اف سی به مربیگری آرین
آرین اف سی
امتیاز کل :
۷۶۴۷
برد:
۱۴۰۵
باخت:
۹۸۱
مساوی:
۶۸۷
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
دفاع
آرین
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۶/۱۲
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۷/۲۵
تعداد بازدید:
۳۲۸۹
درصد كسب پیروزی :
%۴۴
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۷
لیگ دسته ۶

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 67
    ۶۷ بار قهرمانی
  • 67
    ۶۷ بار دومی
  • 49
    ۴۹ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 10000 نفری
نور
نوع عالی
لیدر
لیدر ماهر
چمن
نوع عالی