پروفایل آرین اف سی به مربیگری آرین
آرین اف سی
امتیاز کل :
۷۳۱۳
برد:
۱۳۴۶
باخت:
۹۴۵
مساوی:
۶۶۵
سیستم :
۳-۵-۲
استراتژی :
دفاع
آرین
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۶/۱۲
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۴/۰۳
تعداد بازدید:
۳۰۳۲
درصد كسب پیروزی :
%۴۳
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۷
لیگ دسته ۷

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 65
    ۶۵ بار قهرمانی
  • 64
    ۶۴ بار دومی
  • 48
    ۴۸ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 10000 نفری
نور
نوع معمولی
صندلی
نوع معمولی
چمن
نوع معمولی