پروفایل آرین اف سی به مربیگری آرین
آرین اف سی
امتیاز کل :
۷۸۱۶
برد:
۱۴۳۷
باخت:
۱۰۰۱
مساوی:
۶۹۹
سیستم :
۳-۵-۲
استراتژی :
دفاع
آرین
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۶/۱۲
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۹/۲۷
تعداد بازدید:
۳۴۲۳
درصد كسب پیروزی :
%۴۴
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۷
لیگ دسته ۷

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 69
    ۶۹ بار قهرمانی
  • 68
    ۶۸ بار دومی
  • 49
    ۴۹ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 10000 نفری
صندلی
نوع خوب
چمن
نوع عالی
نور
نوع عالی