پروفایل ملکه آبیها به مربیگری مونا(اتحاد استقلال**)
ملکه آبیها
امتیاز کل :
۳۰۵۷
برد:
۳۰۴۸
باخت:
۳۹۴
مساوی:
۳۹۲
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
دفاع
مونا(اتحاد استقلال**)
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۹/۰۳/۰۴
آخرین ورود :
۱۳۹۲/۰۵/۲۲
تعداد بازدید:
۲۵۰۶۷
درصد كسب پیروزی :
%۵۱
بدون لیگ!

تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 5000 نفری
چمن
نوع متوسط
صندلی
نوع معمولی
نور
نوع متوسط