پروفایل سایه سرخ به مربیگری مجتبی
سایه سرخ
امتیاز کل :
۷۹۱۸
برد:
۲۳۷۹
باخت:
۱۳۲۶
مساوی:
۹۹۹
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
سانتر
مجتبی
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۶/۱۲
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۱۰/۲۲
تعداد بازدید:
۹۷۶۷
درصد كسب پیروزی :
%۴۹
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۷
لیگ دسته ۱۰

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 61
    ۶۱ بار قهرمانی
  • 63
    ۶۳ بار دومی
  • 67
    ۶۷ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
لیدر
لیدر حرفه ای
صندلی
نوع خوب
نور
نوع عالی