پروفایل ایرانی آزاد به مربیگری ایرانی
ایرانی آزاد
امتیاز کل :
۷۶۲۵
برد:
۱۵۷۴
باخت:
۱۳۰۵
مساوی:
۱۰۳۵
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
پرس
ایرانی
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۶/۱۱
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۱۰/۲۹
تعداد بازدید:
۴۲۵۷
درصد كسب پیروزی :
%۴۱
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۸
لیگ دسته ۷

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 54
    ۵۴ بار قهرمانی
  • 59
    ۵۹ بار دومی
  • 65
    ۶۵ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
نور
نوع عالی
چمن
نوع عالی
صندلی
نوع خوب