پروفایل ایرانی آزاد به مربیگری ایرانی
ایرانی آزاد
امتیاز کل :
۷۴۵۲
برد:
۱۵۱۹
باخت:
۱۲۸۶
مساوی:
۱۰۲۰
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
پاس بلند
ایرانی
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۶/۱۱
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۸/۲۷
تعداد بازدید:
۴۲۰۴
درصد كسب پیروزی :
%۴۱
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۸
لیگ دسته ۸

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 52
    ۵۲ بار قهرمانی
  • 58
    ۵۸ بار دومی
  • 64
    ۶۴ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
چمن
نوع عالی
صندلی
نوع خوب
لیدر
لیدر حرفه ای