پروفایل سپیده میلاد به مربیگری 卐 MIROSLAV 卐
سپیده میلاد
امتیاز کل :
۷۱۰۰
برد:
۳۳۶۶
باخت:
۱۰۱۳
مساوی:
۸۸۸
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
پرس
卐 MIROSLAV 卐
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۶/۱۱
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۳/۱۳
تعداد بازدید:
۱۴۵۵۸
درصد كسب پیروزی :
%۴۵
بدون لیگ!

تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 50000 نفری
صندلی
نوع خوب
نور
نوع عالی
لیدر
لیدر ماهر