پروفایل یوونتوس آمل به مربیگری ا.پهلوانزاده
یوونتوس آمل
امتیاز کل :
۷۵۶۰
برد:
۵۲۶۵
باخت:
۱۰۵۵
مساوی:
۸۵۳
سیستم :
۳-۶-۱
استراتژی :
دفاع
ا.پهلوانزاده
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۶/۱۱
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۵/۲۹
تعداد بازدید:
۲۵۹۸۰
درصد كسب پیروزی :
%۵۸
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۴
لیگ دسته ۳

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 66
    ۶۶ بار قهرمانی
  • 72
    ۷۲ بار دومی
  • 48
    ۴۸ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
لیدر
لیدر حرفه ای
چمن
نوع عالی
نور
نوع عالی