پروفایل یوونتوس آمل به مربیگری ا.پهلوانزاده
یوونتوس آمل
امتیاز کل :
۷۶۹۴
برد:
۵۴۱۹
باخت:
۱۰۸۲
مساوی:
۸۷۰
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
پاس کوتاه
ا.پهلوانزاده
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۶/۱۱
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۷/۲۷
تعداد بازدید:
۲۶۲۱۳
درصد كسب پیروزی :
%۵۷
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۴
لیگ دسته ۳

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 68
    ۶۸ بار قهرمانی
  • 72
    ۷۲ بار دومی
  • 48
    ۴۸ بار سومی
   
جام حاضر
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
لیدر
لیدر حرفه ای
نور
نوع عالی
صندلی
نوع خوب