پروفایل یوونتوس آمل به مربیگری ا.پهلوانزاده
یوونتوس آمل
امتیاز کل :
۷۸۲۱
برد:
۵۵۳۹
باخت:
۱۱۱۴
مساوی:
۸۸۱
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
پاس کوتاه
ا.پهلوانزاده
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۶/۱۱
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۹/۲۶
تعداد بازدید:
۲۶۴۰۹
درصد كسب پیروزی :
%۵۷
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۴
لیگ دسته ۵

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 68
    ۶۸ بار قهرمانی
  • 73
    ۷۳ بار دومی
  • 48
    ۴۸ بار سومی
   
جام حاضر
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
صندلی
نوع خوب
چمن
نوع عالی
نور
نوع عالی