پروفایل کارینا اینتر به مربیگری n32iran.blogfa.com
کارینا اینتر
امتیاز کل :
۲۶۰۳
برد:
۷۶۷
باخت:
۴۲۳
مساوی:
۳۶۶
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
پاس کوتاه
n32iran.blogfa.com
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۹/۰۲/۲۱
آخرین ورود :
۱۳۹۳/۱۲/۲۱
تعداد بازدید:
۱۶۰۶۲
درصد كسب پیروزی :
%۴۱
بدون لیگ!

تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 25000 نفری
چمن
نوع معمولی
صندلی
نوع معمولی
نور
نوع معمولی