پروفایل ایران اسلامی به مربیگری محمد
ایران اسلامی
امتیاز کل :
۷۵۴۲
برد:
۵۸۴۹
باخت:
۱۰۹۷
مساوی:
۵۵۲
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
پرس
محمد
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۶/۱۰
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۴/۳۰
تعداد بازدید:
۶۹۳۹
درصد كسب پیروزی :
%۵۶
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۷
لیگ دسته ۶

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 79
    ۷۹ بار قهرمانی
  • 64
    ۶۴ بار دومی
  • 48
    ۴۸ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
لیدر
لیدر حرفه ای
چمن
نوع عالی
نور
نوع عالی