پروفایل ایران اسلامی به مربیگری محمد
ایران اسلامی
امتیاز کل :
۷۸۸۳
برد:
۶۰۷۰
باخت:
۱۱۴۸
مساوی:
۵۷۵
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
پرس
محمد
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۶/۱۰
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۹/۰۱
تعداد بازدید:
۷۳۳۳
درصد كسب پیروزی :
%۵۶
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۷
لیگ دسته ۶

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 82
    ۸۲ بار قهرمانی
  • 64
    ۶۴ بار دومی
  • 52
    ۵۲ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
لیدر
لیدر حرفه ای
چمن
نوع عالی
نور
نوع عالی