پروفایل ایران اسلامی به مربیگری محمد
ایران اسلامی
امتیاز کل :
۷۲۳۵
برد:
۵۶۰۶
باخت:
۱۰۴۰
مساوی:
۵۳۵
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
پرس
محمد
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۶/۱۰
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۱/۰۹
تعداد بازدید:
۶۵۲۷
درصد كسب پیروزی :
%۵۶
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۷
لیگ دسته ۶

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 76
    ۷۶ بار قهرمانی
  • 61
    ۶۱ بار دومی
  • 48
    ۴۸ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
نور
نوع عالی
چمن
نوع عالی
لیدر
لیدر حرفه ای