پروفایل ایران اسلامی به مربیگری محمد
ایران اسلامی
امتیاز کل :
۷۶۷۴
برد:
۵۹۴۸
باخت:
۱۱۲۷
مساوی:
۵۶۷
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
پرس
محمد
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۶/۱۰
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۶/۲۸
تعداد بازدید:
۷۱۲۹
درصد كسب پیروزی :
%۵۶
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۷
لیگ دسته ۶

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 80
    ۸۰ بار قهرمانی
  • 64
    ۶۴ بار دومی
  • 49
    ۴۹ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
چمن
نوع عالی
لیدر
لیدر حرفه ای
نور
نوع عالی