در حال بارگذاری...
وحید
نام تیم: وحید شمشیری
تاریخ تاسیس: ۲۰ ارديبهشت ۱۳۸۹
برد / باخت / مساوی:
۸۸ / ۹۵ / ۸۹
امتیاز کل: ۵۹۵
تعداد بازدید: ۲۴۲ بار

آخرین ورود: ۳۰ تیر ۱۳۸۹
سیستم: ۱-۵-۴
زیر سیستم: A۴
عملکرد اخیر:

استادیوم تیم


رتبه در میان كل تیم ها: -
درصد كسب پیروزی: ۳۴
مقام ها:
افتخاری ندارد
هیچ جام فعالی وجود ندارد


تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

کمک
کمک