پروفایل یو وه به مربیگری امیدپهلوانزاده
یو وه
امتیاز کل :
۷۸۲۹
برد:
۲۰۸۸
باخت:
۱۷۵۹
مساوی:
۹۰۴
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
پاس کوتاه
امیدپهلوانزاده
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۶/۰۹
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۸/۲۶
تعداد بازدید:
۶۹۰۵
درصد كسب پیروزی :
%۴۸
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۸
لیگ دسته ۷

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 69
    ۶۹ بار قهرمانی
  • 69
    ۶۹ بار دومی
  • 57
    ۵۷ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
چمن
نوع عالی
نور
نوع عالی
صندلی
نوع معمولی