پروفایل یو وه به مربیگری امیدپهلوانزاده
یو وه
امتیاز کل :
۷۵۲۹
برد:
۱۹۰۴
باخت:
۱۷۲۴
مساوی:
۸۸۹
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
پاس کوتاه
امیدپهلوانزاده
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۶/۰۹
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۵/۲۷
تعداد بازدید:
۶۶۹۲
درصد كسب پیروزی :
%۴۷
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۸
لیگ دسته ۸

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 67
    ۶۷ بار قهرمانی
  • 65
    ۶۵ بار دومی
  • 55
    ۵۵ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
چمن
نوع عالی
لیدر
لیدر حرفه ای
نور
نوع عالی