پروفایل یو وه به مربیگری امیدپهلوانزاده
یو وه
امتیاز کل :
۷۷۱۳
برد:
۲۰۲۶
باخت:
۱۷۴۹
مساوی:
۹۰۱
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
دفاع
امیدپهلوانزاده
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۶/۰۹
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۷/۲۴
تعداد بازدید:
۶۸۳۳
درصد كسب پیروزی :
%۴۷
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۸
لیگ دسته ۹

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 67
    ۶۷ بار قهرمانی
  • 68
    ۶۸ بار دومی
  • 57
    ۵۷ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
صندلی
نوع خوب
نور
نوع عالی
چمن
نوع عالی