پروفایل یو وه به مربیگری امیدپهلوانزاده
یو وه
امتیاز کل :
۷۹۶۳
برد:
۲۱۲۰
باخت:
۱۷۹۱
مساوی:
۹۱۴
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
پاس کوتاه
امیدپهلوانزاده
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۶/۰۹
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۱۰/۲۹
تعداد بازدید:
۷۰۳۲
درصد كسب پیروزی :
%۴۷
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۸
لیگ دسته ۱۰

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 69
    ۶۹ بار قهرمانی
  • 70
    ۷۰ بار دومی
  • 58
    ۵۸ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
چمن
نوع عالی
صندلی
نوع خوب
لیدر
لیدر حرفه ای