پروفایل یو وه به مربیگری امیدپهلوانزاده
یو وه
امتیاز کل :
۷۳۴۲
برد:
۱۷۴۵
باخت:
۱۷۰۵
مساوی:
۸۸۰
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
دفاع
امیدپهلوانزاده
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۶/۰۹
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۴/۰۴
تعداد بازدید:
۶۵۶۸
درصد كسب پیروزی :
%۴۷
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۸
لیگ دسته ۱۰

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 65
    ۶۵ بار قهرمانی
  • 63
    ۶۳ بار دومی
  • 53
    ۵۳ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
صندلی
نوع خوب
چمن
نوع عالی
نور
نوع عالی