پروفایل فرازین به مربیگری بابک
فرازین
امتیاز کل :
۷۴۴۹
برد:
۱۵۲۸
باخت:
۱۲۰۰
مساوی:
۹۳۵
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
پرس
بابک
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۶/۰۸
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۷/۲۴
تعداد بازدید:
۴۷۳۳
درصد كسب پیروزی :
%۴۱
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۸
لیگ دسته ۸

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 59
    ۵۹ بار قهرمانی
  • 63
    ۶۳ بار دومی
  • 57
    ۵۷ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
صندلی
نوع خوب
چمن
نوع عالی
لیدر
لیدر حرفه ای