پروفایل فرازین به مربیگری بابک
فرازین
امتیاز کل :
۷۶۴۱
برد:
۱۵۶۶
باخت:
۱۲۲۰
مساوی:
۹۴۹
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
حمله
بابک
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۶/۰۸
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۹/۲۷
تعداد بازدید:
۴۸۷۸
درصد كسب پیروزی :
%۴۱
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۸
لیگ دسته ۹

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 60
    ۶۰ بار قهرمانی
  • 65
    ۶۵ بار دومی
  • 58
    ۵۸ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
نور
نوع عالی
چمن
نوع عالی
لیدر
لیدر حرفه ای