پروفایل مونالیزا به مربیگری سرد ار ایران
مونالیزا
امتیاز کل :
۷۷۱۰
برد:
۲۱۸۸
باخت:
۲۱۶۹
مساوی:
۱۴۶۱
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
دفاع
سرد ار ایران
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۶/۰۸
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۹/۲۷
تعداد بازدید:
۴۷۱۶
درصد كسب پیروزی :
%۴۲
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۷
لیگ دسته ۶

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 72
    ۷۲ بار قهرمانی
  • 80
    ۸۰ بار دومی
  • 56
    ۵۶ بار سومی
   
اسپانسرها
ورزشگاه 10000 نفری
صندلی
نوع خوب
نور
نوع عالی
چمن
نوع عالی