پروفایل مونالیزا به مربیگری سرد ار ایران
مونالیزا
امتیاز کل :
۷۳۷۵
برد:
۲۰۱۵
باخت:
۲۰۲۰
مساوی:
۱۳۴۳
سیستم :
۳-۵-۲
استراتژی :
دفاع
سرد ار ایران
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۶/۰۸
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۵/۲۹
تعداد بازدید:
۴۱۹۸
درصد كسب پیروزی :
%۴۲
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۷
لیگ دسته ۷

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 69
    ۶۹ بار قهرمانی
  • 76
    ۷۶ بار دومی
  • 54
    ۵۴ بار سومی
   
جام حاضر
اسپانسرها
ورزشگاه 10000 نفری
چمن
نوع عالی
نور
نوع عالی
صندلی
نوع خوب