پروفایل مونالیزا به مربیگری سرد ار ایران
مونالیزا
امتیاز کل :
۷۵۳۸
برد:
۲۰۹۷
باخت:
۲۰۹۹
مساوی:
۱۳۹۹
سیستم :
۴-۵-۱
استراتژی :
دفاع
سرد ار ایران
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۶/۰۸
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۷/۲۵
تعداد بازدید:
۴۴۶۵
درصد كسب پیروزی :
%۴۲
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۷
لیگ دسته ۵

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 71
    ۷۱ بار قهرمانی
  • 77
    ۷۷ بار دومی
  • 55
    ۵۵ بار سومی
   
جام حاضر
اسپانسرها
ورزشگاه 10000 نفری
صندلی
نوع خوب
چمن
نوع عالی
نور
نوع عالی