پروفایل مونالیزا به مربیگری سرد ار ایران
مونالیزا
امتیاز کل :
۷۲۱۴
برد:
۱۹۳۰
باخت:
۱۹۵۱
مساوی:
۱۲۹۰
سیستم :
۳-۵-۲
استراتژی :
دفاع
سرد ار ایران
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۶/۰۸
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۴/۰۳
تعداد بازدید:
۳۹۹۳
درصد كسب پیروزی :
%۴۲
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۷
لیگ دسته ۷

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 67
    ۶۷ بار قهرمانی
  • 75
    ۷۵ بار دومی
  • 53
    ۵۳ بار سومی
   
جام حاضر
اسپانسرها
ورزشگاه 10000 نفری
نور
نوع عالی
چمن
نوع عالی
لیدر
لیدر ماهر