پروفایل کوروش کبیر به مربیگری جواد فرگوسن
کوروش کبیر
امتیاز کل :
۷۷۵۵
برد:
۷۸۹۷
باخت:
۱۳۴۴
مساوی:
۵۴۵
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
سانتر
جواد فرگوسن
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۴/۲۳
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۹/۲۶
تعداد بازدید:
۱۲۶۸۶
درصد كسب پیروزی :
%۴۸
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۴
لیگ دسته ۷

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 72
    ۷۲ بار قهرمانی
  • 55
    ۵۵ بار دومی
  • 70
    ۷۰ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
لیدر
لیدر حرفه ای
نور
نوع عالی
صندلی
نوع خوب