پروفایل کوروش کبیر به مربیگری جواد فرگوسن
کوروش کبیر
امتیاز کل :
۷۵۹۳
برد:
۷۶۶۷
باخت:
۱۳۱۷
مساوی:
۵۳۹
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
پاس کوتاه
جواد فرگوسن
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۴/۲۳
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۷/۲۴
تعداد بازدید:
۱۲۵۳۱
درصد كسب پیروزی :
%۴۸
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۴
لیگ دسته ۶

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 71
    ۷۱ بار قهرمانی
  • 52
    ۵۲ بار دومی
  • 70
    ۷۰ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
لیدر
لیدر حرفه ای
نور
نوع عالی
چمن
نوع عالی