پروفایل ماتیلدا به مربیگری داش محسن
ماتیلدا
امتیاز کل :
۴۶۸۲
برد:
۷۶۲
باخت:
۱۵۷۷
مساوی:
۶۰۸
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
پرس
داش محسن
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۹/۰۱/۱۵
آخرین ورود :
۱۳۹۳/۱۲/۰۸
تعداد بازدید:
۱۶۳۷
درصد كسب پیروزی :
%۴۲
بدون لیگ!

تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 25000 نفری
نور
نوع عالی
صندلی
نوع خوب
چمن
نوع عالی