پروفایل تربچه یونایتد به مربیگری داش محسن
تربچه یونایتد
امتیاز کل :
۴۷۸۴
برد:
۳۹۴۱
باخت:
۶۸۰
مساوی:
۸۰۹
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
پرس
داش محسن
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۹/۰۱/۰۲
آخرین ورود :
۱۳۹۳/۱۲/۰۸
تعداد بازدید:
۵۶۴۶
درصد كسب پیروزی :
%۵۵
بدون لیگ!

تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
چمن
نوع عالی
لیدر
لیدر حرفه ای
صندلی
نوع خوب