پروفایل جیلی بیلی 61 به مربیگری داش محسن
جیلی بیلی 61
امتیاز کل :
۴۸۹۰
برد:
۱۵۷۵
باخت:
۵۷۳
مساوی:
۶۲۲
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
پرس
داش محسن
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۹/۰۱/۰۱
آخرین ورود :
۱۳۹۴/۰۲/۲۰
تعداد بازدید:
۲۱۵۵
درصد كسب پیروزی :
%۵۶
بدون لیگ!

تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 50000 نفری
صندلی
نوع خوب
لیدر
لیدر ماهر
چمن
نوع عالی