پروفایل پرشین امپایرز به مربیگری بهنام
پرشین امپایرز
امتیاز کل :
۷۱۲۸
برد:
۱۱۸۴
باخت:
۱۰۷۰
مساوی:
۶۶۵
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
پاس بلند
بهنام
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۶/۰۵
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۱۰/۲۹
تعداد بازدید:
۱۱۷۷
درصد كسب پیروزی :
%۴۰
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۸
لیگ دسته ۹

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 65
    ۶۵ بار قهرمانی
  • 56
    ۵۶ بار دومی
  • 46
    ۴۶ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 50000 نفری
نور
نوع عالی
چمن
نوع عالی
صندلی
نوع خوب