پروفایل پرشین امپایرز به مربیگری بهنام
پرشین امپایرز
امتیاز کل :
۶۹۵۴
برد:
۱۱۵۵
باخت:
۱۰۴۹
مساوی:
۶۵۳
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
ضد حمله
بهنام
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۶/۰۵
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۸/۲۲
تعداد بازدید:
۱۱۵۷
درصد كسب پیروزی :
%۴۰
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۸
لیگ دسته ۸

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 64
    ۶۴ بار قهرمانی
  • 55
    ۵۵ بار دومی
  • 44
    ۴۴ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 50000 نفری
لیدر
لیدر ماهر
صندلی
نوع خوب
نور
نوع عالی