پروفایل مصدق به مربیگری بهشیا
مصدق
امتیاز کل :
۴۶۱۳
برد:
۳۹۳۷
باخت:
۸۹۱
مساوی:
۱۱۶۷
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
پرس
بهشیا
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۱۲/۲۵
آخرین ورود :
۱۳۹۳/۱۲/۰۸
تعداد بازدید:
۲۸۴۵
درصد كسب پیروزی :
%۵۰
بدون لیگ!

تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
نور
نوع عالی
لیدر
لیدر حرفه ای
چمن
نوع عالی