پروفایل عموژورنگ به مربیگری عمو
عموژورنگ
امتیاز کل :
۷۰۵۸
برد:
۲۲۴۸
باخت:
۱۲۰۹
مساوی:
۶۷۹
سیستم :
۴-۵-۱
استراتژی :
دفاع
عمو
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۴/۲۳
آخرین ورود :
۱۳۹۵/۱۲/۰۳
تعداد بازدید:
۱۲۱۸۷
درصد كسب پیروزی :
%۴۴
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۷
لیگ دسته ۷

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 56
    ۵۶ بار قهرمانی
  • 64
    ۶۴ بار دومی
  • 42
    ۴۲ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 50000 نفری
لیدر
لیدر ماهر
نور
نوع عالی
صندلی
نوع خوب