پروفایل عموژورنگ به مربیگری عمو
عموژورنگ
امتیاز کل :
۷۱۳۰
برد:
۲۲۷۲
باخت:
۱۲۲۸
مساوی:
۶۸۷
سیستم :
۴-۵-۱
استراتژی :
ضد حمله
عمو
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۴/۲۳
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۱/۰۹
تعداد بازدید:
۱۲۲۹۶
درصد كسب پیروزی :
%۴۴
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۷
لیگ دسته ۶

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 57
    ۵۷ بار قهرمانی
  • 64
    ۶۴ بار دومی
  • 42
    ۴۲ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 50000 نفری
چمن
نوع معمولی
صندلی
نوع معمولی
لیدر
لیدر ماهر