پروفایل عموژورنگ به مربیگری عمو
عموژورنگ
امتیاز کل :
۷۴۸۰
برد:
۲۴۰۰
باخت:
۱۳۱۷
مساوی:
۷۴۱
سیستم :
۴-۵-۱
استراتژی :
دفاع
عمو
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۴/۲۳
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۷/۰۳
تعداد بازدید:
۱۲۸۷۷
درصد كسب پیروزی :
%۴۳
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۷
لیگ دسته ۸

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 61
    ۶۱ بار قهرمانی
  • 65
    ۶۵ بار دومی
  • 44
    ۴۴ بار سومی
   
جام حاضر
اسپانسرها
ورزشگاه 50000 نفری
نور
نوع عالی
لیدر
لیدر ماهر
صندلی
نوع خوب