پروفایل عموژورنگ به مربیگری عمو
عموژورنگ
امتیاز کل :
۷۶۸۰
برد:
۲۴۵۴
باخت:
۱۳۳۰
مساوی:
۷۵۵
سیستم :
۴-۵-۱
استراتژی :
دفاع
عمو
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۴/۲۳
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۹/۰۱
تعداد بازدید:
۱۳۰۱۷
درصد كسب پیروزی :
%۴۳
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۷
لیگ دسته ۸

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 62
    ۶۲ بار قهرمانی
  • 67
    ۶۷ بار دومی
  • 45
    ۴۵ بار سومی
   
جام حاضر
اسپانسرها
ورزشگاه 50000 نفری
نور
نوع معمولی
چمن
نوع عالی
صندلی
نوع خوب