پروفایل عموژورنگ به مربیگری عمو
عموژورنگ
امتیاز کل :
۷۳۴۹
برد:
۲۳۵۲
باخت:
۱۲۹۱
مساوی:
۷۲۰
سیستم :
۴-۵-۱
استراتژی :
دفاع
عمو
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۴/۲۳
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۴/۳۱
تعداد بازدید:
۱۲۶۹۵
درصد كسب پیروزی :
%۴۳
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۷
لیگ دسته ۸

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 60
    ۶۰ بار قهرمانی
  • 64
    ۶۴ بار دومی
  • 43
    ۴۳ بار سومی
   
جام حاضر
اسپانسرها
ورزشگاه 50000 نفری
صندلی
نوع معمولی
نور
نوع معمولی
چمن
نوع معمولی