پروفایل کاردرستا به مربیگری آقا رضا
کاردرستا
امتیاز کل :
۴۷۹۶
برد:
۱۹۲۶
باخت:
۲۷۰۸
مساوی:
۱۰۷۱
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
پرس
آقا رضا
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۱۲/۲۳
آخرین ورود :
۱۳۹۳/۱۲/۰۸
تعداد بازدید:
۲۵۰۶
درصد كسب پیروزی :
%۵۴
بدون لیگ!

تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 25000 نفری
نور
نوع عالی
چمن
نوع عالی
صندلی
نوع خوب