پروفایل شآهزآده آریآیی به مربیگری بــــينام
شآهزآده آریآیی
امتیاز کل :
۷۶۰۱
برد:
۴۸۵۲
باخت:
۱۳۱۲
مساوی:
۹۸۴
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
سانتر
بــــينام
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۶/۰۴
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۸/۲۷
تعداد بازدید:
۱۵۰۰۸
درصد كسب پیروزی :
%۴۰
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۲
لیگ دسته ۴

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 80
    ۸۰ بار قهرمانی
  • 66
    ۶۶ بار دومی
  • 51
    ۵۱ بار سومی
   
جام حاضر
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
نور
نوع عالی
چمن
نوع عالی
لیدر
لیدر حرفه ای