پروفایل شآهزآده آریآیی به مربیگری رفتــــار
شآهزآده آریآیی
امتیاز کل :
۷۷۶۴
برد:
۵۱۲۳
باخت:
۱۳۴۵
مساوی:
۹۸۸
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
سانتر
رفتــــار
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۶/۰۴
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۱۰/۲۹
تعداد بازدید:
۱۵۲۵۳
درصد كسب پیروزی :
%۴۱
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۲
لیگ دسته ۵

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 80
    ۸۰ بار قهرمانی
  • 69
    ۶۹ بار دومی
  • 53
    ۵۳ بار سومی
   
جام حاضر
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
چمن
نوع عالی
نور
نوع عالی
لیدر
لیدر حرفه ای