پروفایل سپیدرود گیلان به مربیگری افشین
سپیدرود گیلان
امتیاز کل :
۴۱۰۰
برد:
۲۴۲۹
باخت:
۶۶۷
مساوی:
۸۸۴
سیستم :
۴-۵-۱
استراتژی :
دفاع
افشین
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۱۲/۱۹
آخرین ورود :
۱۳۹۳/۰۷/۰۴
تعداد بازدید:
۳۳۰۳۸
درصد كسب پیروزی :
%۳۷
بدون لیگ!

تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 50000 نفری
نور
نوع معمولی
صندلی
نوع معمولی
چمن
نوع معمولی