پروفایل جی کی به مربیگری جی کی
جی کی
امتیاز کل :
۱۴۹۲
برد:
۲۸۷
باخت:
۲۶۲
مساوی:
۱۶۲
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
حمله
جی کی
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۱۲/۱۹
آخرین ورود :
۱۳۹۲/۰۹/۰۴
تعداد بازدید:
۷۳۶
درصد كسب پیروزی :
%۴۲
بدون لیگ!

تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
چمن
نوع متوسط
صندلی
نوع معمولی
نور
نوع متوسط