پروفایل کرجه پشتی ها به مربیگری ساناز
کرجه پشتی ها
امتیاز کل :
۷۵۵۱
برد:
۲۴۷۲
باخت:
۱۲۵۸
مساوی:
۹۶۱
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
سانتر
ساناز
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۱۲/۱۸
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۱۰/۲۷
تعداد بازدید:
۲۹۰۶۶
درصد كسب پیروزی :
%۴۶
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۹
لیگ دسته ۹

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 72
    ۷۲ بار قهرمانی
  • 69
    ۶۹ بار دومی
  • 52
    ۵۲ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 25000 نفری
صندلی
نوع خوب
چمن
نوع عالی
نور
نوع عالی