پروفایل کرجه پشتی ها به مربیگری ساناز
کرجه پشتی ها
امتیاز کل :
۷۳۹۲
برد:
۲۴۴۷
باخت:
۱۲۳۸
مساوی:
۹۴۴
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
دفاع
ساناز
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۱۲/۱۸
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۸/۲۷
تعداد بازدید:
۲۸۹۶۶
درصد كسب پیروزی :
%۴۶
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۹
لیگ دسته ۹

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 69
    ۶۹ بار قهرمانی
  • 68
    ۶۸ بار دومی
  • 52
    ۵۲ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 25000 نفری
چمن
نوع عالی
صندلی
نوع خوب
نور
نوع عالی