پروفایل ای سی میلانی به مربیگری Maverick ^^^
ای سی میلانی
امتیاز کل :
۶۹۴۶
برد:
۲۳۹۳
باخت:
۱۱۹۳
مساوی:
۹۸۳
سیستم :
۴-۵-۱
استراتژی :
پرس
Maverick ^^^
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۱۲/۱۵
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۱/۲۰
تعداد بازدید:
۴۷۹۰
درصد كسب پیروزی :
%۴۳
بدون لیگ!

تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 50000 نفری
صندلی
نوع خوب
لیدر
لیدر ماهر
چمن
نوع عالی