پروفایل نیکولیتا به مربیگری علی صالح پور
نیکولیتا
امتیاز کل :
۴۳۱۷
برد:
۶۷۴
باخت:
۱۰۲۷
مساوی:
۶۸۸
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
دفاع
علی صالح پور
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۶/۰۳
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۷/۱۷
تعداد بازدید:
۴۳۷۷
درصد كسب پیروزی :
%۳۳
بدون لیگ!

تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 50000 نفری
صندلی
نوع معمولی
نور
نوع معمولی
چمن
نوع معمولی