پروفایل نیکولیتا به مربیگری علی صالح پور
نیکولیتا
امتیاز کل :
۴۱۹۹
برد:
۶۵۶
باخت:
۱۰۰۲
مساوی:
۶۷۴
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
دفاع
علی صالح پور
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۶/۰۳
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۷/۱۷
تعداد بازدید:
۴۲۳۸
درصد كسب پیروزی :
%۳۴
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۱۰
لیگ دسته ۱۱

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 24
    ۲۴ بار قهرمانی
  • 39
    ۳۹ بار دومی
  • 25
    ۲۵ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 50000 نفری
صندلی
نوع خوب
لیدر
لیدر ماهر
نور
نوع عالی