پروفایل دهقاید به مربیگری ░▒▓█♕جواد♕█▓▒░
دهقاید
امتیاز کل :
۵۳۲۰
برد:
۸۹۸
باخت:
۹۶۹
مساوی:
۶۹۳
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
پرس
░▒▓█♕جواد♕█▓▒░
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۶/۰۳
آخرین ورود :
۱۳۹۴/۱۱/۰۱
تعداد بازدید:
۲۰۰۷
درصد كسب پیروزی :
%۳۶
بدون لیگ!

تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
نور
نوع معمولی
چمن
نوع معمولی
صندلی
نوع معمولی