پروفایل شانتیا به مربیگری شانتیا
شانتیا
امتیاز کل :
۱۳۲۵
برد:
۹۶۳
باخت:
۳۰۴
مساوی:
۱۶۴
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
سانتر
شانتیا
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۱۲/۰۹
آخرین ورود :
۱۳۹۰/۰۸/۰۴
تعداد بازدید:
۲۶۲۳۶
درصد كسب پیروزی :
%۶۱
بدون لیگ!

تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 10000 نفری
نور
نوع عالی
صندلی
نوع معمولی
چمن
نوع عالی