پروفایل محله هیو به مربیگری سعید
محله هیو
امتیاز کل :
۴۸۹۸
برد:
۳۴۴۴
باخت:
۷۳۳
مساوی:
۵۶۱
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
پرس
سعید
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۱۲/۰۴
آخرین ورود :
۱۳۹۴/۱۱/۲۴
تعداد بازدید:
۵۲۵۱
درصد كسب پیروزی :
%۴۴
بدون لیگ!

تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
صندلی
نوع خوب
نور
نوع عالی
لیدر
لیدر حرفه ای