پروفایل امیرکبیر آریا به مربیگری صدراعظم
امیرکبیر آریا
امتیاز کل :
۷۷۹۴
برد:
۵۱۹۷
باخت:
۱۰۳۳
مساوی:
۵۸۹
سیستم :
۳-۴-۳
استراتژی :
دفاع
صدراعظم
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۴/۲۷
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۷/۲۵
تعداد بازدید:
۸۶۲۹۵۴
درصد كسب پیروزی :
%۴۹
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۳
لیگ دسته ۳

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 75
    ۷۵ بار قهرمانی
  • 87
    ۸۷ بار دومی
  • 55
    ۵۵ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
نور
نوع عالی
صندلی
نوع خوب
لیدر
لیدر حرفه ای