پروفایل امیرکبیر آریا به مربیگری صدراعظم
امیرکبیر آریا
امتیاز کل :
۷۹۵۹
برد:
۵۴۶۰
باخت:
۱۰۵۶
مساوی:
۶۰۰
سیستم :
۳-۳-۴
استراتژی :
دفاع
صدراعظم
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۴/۲۷
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۹/۲۷
تعداد بازدید:
۸۶۳۵۸۰
درصد كسب پیروزی :
%۴۹
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۲
لیگ دسته ۲

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 78
    ۷۸ بار قهرمانی
  • 87
    ۸۷ بار دومی
  • 57
    ۵۷ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
چمن
نوع عالی
صندلی
نوع خوب
نور
نوع عالی