پروفایل سی ار 7 به مربیگری سهیل
سی ار 7
امتیاز کل :
۷۶۷۳
برد:
۲۵۱۹
باخت:
۱۷۰۰
مساوی:
۱۰۶۳
سیستم :
۳-۵-۲
استراتژی :
دفاع
سهیل
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۱۱/۲۱
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۱۰/۲۸
تعداد بازدید:
۴۴۵۷
درصد كسب پیروزی :
%۴۶
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۷
لیگ دسته ۶

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 64
    ۶۴ بار قهرمانی
  • 76
    ۷۶ بار دومی
  • 61
    ۶۱ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 50000 نفری
چمن
نوع عالی
نور
نوع عالی
صندلی
نوع خوب