پروفایل فرزاد کوبنده به مربیگری فرزاد
فرزاد کوبنده
امتیاز کل :
۷۶۶۲
برد:
۱۲۷۸
باخت:
۸۷۲
مساوی:
۷۴۸
سیستم :
۳-۵-۲
استراتژی :
دفاع
فرزاد
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۱۱/۱۹
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۱۰/۲۸
تعداد بازدید:
۱۱۴۲
درصد كسب پیروزی :
%۴۴
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۷
لیگ دسته ۷

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
 • 74
  ۷۴ بار قهرمانی
 • 50
  ۵۰ بار دومی
 • 74
  ۷۴ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
لیدر
لیدر حرفه ای
صندلی
نوع خوب
چمن
نوع عالی
دوستان
  هیچ تیمی به عنوان دوست نداری!