پروفایل آرسنال عشق به مربیگری ابوالفضل جون
آرسنال عشق
امتیاز کل :
۳۵۳۵
برد:
۲۲۳۵
باخت:
۷۳۶
مساوی:
۴۴۰
سیستم :
۳-۴-۳
استراتژی :
حمله
ابوالفضل جون
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۱۱/۱۹
آخرین ورود :
۱۳۹۳/۰۷/۲۴
تعداد بازدید:
۹۵۸۲
درصد كسب پیروزی :
%۴۸
بدون لیگ!

تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 50000 نفری
صندلی
نوع معمولی
نور
نوع معمولی
چمن
نوع معمولی