پروفایل ایران اروپا به مربیگری مورینیو
ایران اروپا
امتیاز کل :
۷۸۹۵
برد:
۷۲۵۶
باخت:
۱۲۹۶
مساوی:
۷۲۳
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
پرس
مورینیو
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۵/۲۹
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۸/۰۱
تعداد بازدید:
۱۹۷۹۸
درصد كسب پیروزی :
%۵۷
بدون لیگ!

تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
چمن
نوع معمولی
نور
نوع معمولی
صندلی
نوع معمولی