پروفایل ایران اروپا به مربیگری مورینیو
ایران اروپا
امتیاز کل :
۷۷۷۶
برد:
۷۲۳۵
باخت:
۱۲۸۳
مساوی:
۷۱۶
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
پرس
مورینیو
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۵/۲۹
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۸/۰۱
تعداد بازدید:
۱۹۶۸۴
درصد كسب پیروزی :
%۵۷
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۴
لیگ دسته ۸

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 84
    ۸۴ بار قهرمانی
  • 56
    ۵۶ بار دومی
  • 56
    ۵۶ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
نور
نوع معمولی
چمن
نوع معمولی
صندلی
نوع معمولی