پروفایل ایران اروپا به مربیگری مورینیو
ایران اروپا
امتیاز کل :
۷۶۳۴
برد:
۷۲۱۰
باخت:
۱۲۵۳
مساوی:
۷۱۰
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
پرس
مورینیو
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۵/۲۹
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۶/۲۴
تعداد بازدید:
۱۹۵۲۶
درصد كسب پیروزی :
%۵۷
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۴
لیگ دسته ۷

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 82
    ۸۲ بار قهرمانی
  • 55
    ۵۵ بار دومی
  • 55
    ۵۵ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
نور
نوع عالی
چمن
نوع معمولی
صندلی
نوع معمولی