پروفایل ایران اروپا به مربیگری مورینیو
ایران اروپا
امتیاز کل :
۷۳۳۸
برد:
۶۹۴۲
باخت:
۱۱۹۸
مساوی:
۶۷۹
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
سانتر
مورینیو
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۵/۲۹
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۳/۰۵
تعداد بازدید:
۱۹۱۶۸
درصد كسب پیروزی :
%۵۷
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۴
لیگ دسته ۵

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 78
    ۷۸ بار قهرمانی
  • 53
    ۵۳ بار دومی
  • 55
    ۵۵ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
لیدر
لیدر حرفه ای
نور
نوع عالی
چمن
نوع معمولی