پروفایل شیطانک به مربیگری بهنام
شیطانک
امتیاز کل :
۴۷۸۳
برد:
۳۹۷۵
باخت:
۹۱۵
مساوی:
۱۱۶۴
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
پرس
بهنام
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۱۱/۱۳
آخرین ورود :
۱۳۹۴/۰۳/۰۳
تعداد بازدید:
۴۶۲۵
درصد كسب پیروزی :
%۵۰
بدون لیگ!

تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
لیدر
لیدر حرفه ای
نور
نوع عالی
صندلی
نوع خوب