پروفایل سپــــاهان به مربیگری ساکت
سپــــاهان
امتیاز کل :
۷۳۶۴
برد:
۱۴۵۲
باخت:
۹۴۰
مساوی:
۸۹۵
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
دفاع
ساکت
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۱۱/۱۲
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۶/۲۴
تعداد بازدید:
۳۱۶۴
درصد كسب پیروزی :
%۴۳
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۹
لیگ دسته ۱۰

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
 • 64
  ۶۴ بار قهرمانی
 • 69
  ۶۹ بار دومی
 • 65
  ۶۵ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 50000 نفری
لیدر
لیدر ماهر
نور
نوع عالی
صندلی
نوع خوب
دوستان
  هیچ تیمی به عنوان دوست نداری!