پروفایل سپــــاهان به مربیگری ساکت
سپــــاهان
امتیاز کل :
۷۷۰۰
برد:
۱۵۰۶
باخت:
۹۷۴
مساوی:
۹۳۴
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
دفاع
ساکت
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۱۱/۱۲
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۱۰/۲۹
تعداد بازدید:
۳۴۹۱
درصد كسب پیروزی :
%۴۳
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۹
لیگ دسته ۱۰

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
 • 67
  ۶۷ بار قهرمانی
 • 73
  ۷۳ بار دومی
 • 68
  ۶۸ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 50000 نفری
چمن
نوع عالی
نور
نوع عالی
لیدر
لیدر ماهر
دوستان
  هیچ تیمی به عنوان دوست نداری!