پروفایل سپــــاهان به مربیگری ساکت
سپــــاهان
امتیاز کل :
۷۵۲۸
برد:
۱۴۷۶
باخت:
۹۵۴
مساوی:
۹۱۷
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
دفاع
ساکت
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۱۱/۱۲
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۸/۲۱
تعداد بازدید:
۳۳۳۱
درصد كسب پیروزی :
%۴۳
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۹
لیگ دسته ۹

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
 • 65
  ۶۵ بار قهرمانی
 • 72
  ۷۲ بار دومی
 • 67
  ۶۷ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 50000 نفری
نور
نوع عالی
لیدر
لیدر ماهر
صندلی
نوع خوب
دوستان
  هیچ تیمی به عنوان دوست نداری!