پروفایل سپــــاهان به مربیگری ساکت
سپــــاهان
امتیاز کل :
۷۶۰۰
برد:
۱۴۹۰
باخت:
۹۶۷
مساوی:
۹۲۴
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
دفاع
ساکت
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۱۱/۱۲
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۹/۲۵
تعداد بازدید:
۳۴۰۳
درصد كسب پیروزی :
%۴۳
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۹
لیگ دسته ۹

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
 • 66
  ۶۶ بار قهرمانی
 • 72
  ۷۲ بار دومی
 • 68
  ۶۸ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 50000 نفری
چمن
نوع عالی
لیدر
لیدر ماهر
صندلی
نوع خوب
دوستان
  هیچ تیمی به عنوان دوست نداری!