پروفایل دژنکتور به مربیگری فرزاد
دژنکتور
امتیاز کل :
۷۶۰۰
برد:
۱۳۱۶
باخت:
۸۷۲
مساوی:
۶۵۰
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
پرس
فرزاد
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۱۱/۱۰
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۸/۲۳
تعداد بازدید:
۲۳۶۲
درصد كسب پیروزی :
%۴۵
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۷
لیگ دسته ۷

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 64
    ۶۴ بار قهرمانی
  • 78
    ۷۸ بار دومی
  • 67
    ۶۷ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
صندلی
نوع خوب
لیدر
لیدر حرفه ای
نور
نوع عالی