پروفایل دژنکتور به مربیگری فرزاد
دژنکتور
امتیاز کل :
۷۳۵۴
برد:
۱۲۷۴
باخت:
۸۴۲
مساوی:
۶۳۲
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
پرس
فرزاد
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۱۱/۱۰
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۵/۲۹
تعداد بازدید:
۲۲۱۲
درصد كسب پیروزی :
%۴۵
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۷
لیگ دسته ۷

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 61
    ۶۱ بار قهرمانی
  • 75
    ۷۵ بار دومی
  • 67
    ۶۷ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
چمن
نوع عالی
صندلی
نوع خوب
لیدر
لیدر حرفه ای