پروفایل دژنکتور به مربیگری فرزاد
دژنکتور
امتیاز کل :
۷۶۸۳
برد:
۱۳۲۹
باخت:
۸۸۰
مساوی:
۶۵۹
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
پرس
فرزاد
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۱۱/۱۰
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۹/۲۷
تعداد بازدید:
۲۴۱۲
درصد كسب پیروزی :
%۴۵
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۷
لیگ دسته ۷

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 64
    ۶۴ بار قهرمانی
  • 79
    ۷۹ بار دومی
  • 69
    ۶۹ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
نور
نوع عالی
لیدر
لیدر حرفه ای
چمن
نوع عالی