پروفایل دژنکتور به مربیگری فرزاد
دژنکتور
امتیاز کل :
۷۲۰۶
برد:
۱۲۵۰
باخت:
۸۲۳
مساوی:
۶۱۸
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
پرس
فرزاد
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۱۱/۱۰
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۴/۰۳
تعداد بازدید:
۲۱۱۱
درصد كسب پیروزی :
%۴۵
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۷
لیگ دسته ۶

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 58
    ۵۸ بار قهرمانی
  • 74
    ۷۴ بار دومی
  • 67
    ۶۷ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
چمن
نوع عالی
نور
نوع عالی
صندلی
نوع خوب