پروفایل آسیدمیلان_ به مربیگری همیت
آسیدمیلان_
امتیاز کل :
۶۸۰۴
برد:
۱۲۸۲
باخت:
۹۰۴
مساوی:
۶۳۸
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
پرس
همیت
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۱۱/۰۹
آخرین ورود :
۱۳۹۵/۱۱/۲۹
تعداد بازدید:
۳۲۹۸
درصد كسب پیروزی :
%۴۵
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۸
لیگ دسته ۸

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 55
    ۵۵ بار قهرمانی
  • 55
    ۵۵ بار دومی
  • 71
    ۷۱ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
لیدر
لیدر حرفه ای
صندلی
نوع خوب
نور
نوع عالی