پروفایل آسیدمیلان_ به مربیگری همیت
آسیدمیلان_
امتیاز کل :
۷۰۲۱
برد:
۱۳۲۱
باخت:
۹۴۰
مساوی:
۶۴۹
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
پرس
همیت
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۱۱/۰۹
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۳/۰۴
تعداد بازدید:
۳۴۴۲
درصد كسب پیروزی :
%۴۵
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۷
لیگ دسته ۹

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 59
    ۵۹ بار قهرمانی
  • 56
    ۵۶ بار دومی
  • 72
    ۷۲ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
لیدر
لیدر حرفه ای
نور
نوع عالی
صندلی
نوع خوب