پروفایل آسیدمیلان_ به مربیگری همیت
آسیدمیلان_
امتیاز کل :
۷۱۸۵
برد:
۱۳۵۱
باخت:
۹۶۱
مساوی:
۶۵۶
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
پرس
همیت
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۱۱/۰۹
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۴/۳۰
تعداد بازدید:
۳۵۵۴
درصد كسب پیروزی :
%۴۶
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۷
لیگ دسته ۹

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 62
    ۶۲ بار قهرمانی
  • 58
    ۵۸ بار دومی
  • 72
    ۷۲ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
نور
نوع عالی
چمن
نوع عالی
لیدر
لیدر حرفه ای