پروفایل آسیدمیلان_ به مربیگری همیت
آسیدمیلان_
امتیاز کل :
۶۸۸۵
برد:
۱۲۹۷
باخت:
۹۱۱
مساوی:
۶۴۱
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
پرس
همیت
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۱۱/۰۹
آخرین ورود :
۱۳۹۵/۱۲/۲۸
تعداد بازدید:
۳۳۴۱
درصد كسب پیروزی :
%۴۶
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۷
لیگ دسته ۷

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 57
    ۵۷ بار قهرمانی
  • 55
    ۵۵ بار دومی
  • 72
    ۷۲ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
لیدر
لیدر حرفه ای
چمن
نوع عالی
نور
نوع عالی