پروفایل آسیدمیلان_ به مربیگری همیت
آسیدمیلان_
امتیاز کل :
۷۳۶۶
برد:
۱۳۸۴
باخت:
۹۷۹
مساوی:
۶۶۹
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
پرس
همیت
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۱۱/۰۹
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۶/۲۹
تعداد بازدید:
۳۶۸۰
درصد كسب پیروزی :
%۴۶
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۷
لیگ دسته ۷

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 66
    ۶۶ بار قهرمانی
  • 58
    ۵۸ بار دومی
  • 74
    ۷۴ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
صندلی
نوع خوب
نور
نوع عالی
لیدر
لیدر حرفه ای