پروفایل محسن مختاری به مربیگری آریا
محسن مختاری
امتیاز کل :
۷۷۰۶
برد:
۱۵۵۷
باخت:
۲۳۲۳
مساوی:
۷۵۱
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
سانتر
آریا
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۱۱/۰۸
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۱۰/۱۸
تعداد بازدید:
۱۹۰۲
درصد كسب پیروزی :
%۴۶
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۸
لیگ دسته ۸

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 77
    ۷۷ بار قهرمانی
  • 68
    ۶۸ بار دومی
  • 63
    ۶۳ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
نور
نوع معمولی
چمن
نوع معمولی
صندلی
نوع معمولی