پروفایل محسن مختاری به مربیگری آریا
محسن مختاری
امتیاز کل :
۷۵۳۲
برد:
۱۵۱۶
باخت:
۲۳۰۲
مساوی:
۷۳۹
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
پاس کوتاه
آریا
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۱۱/۰۸
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۸/۱۹
تعداد بازدید:
۱۷۵۷
درصد كسب پیروزی :
%۴۶
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۸
لیگ دسته ۹

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 75
    ۷۵ بار قهرمانی
  • 67
    ۶۷ بار دومی
  • 61
    ۶۱ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
صندلی
نوع خوب
چمن
نوع عالی
نور
نوع عالی