پروفایل ستارگان موعود به مربیگری فروشی 150
ستارگان موعود
امتیاز کل :
۷۱۲۸
برد:
۶۴۸۴
باخت:
۱۰۷۰
مساوی:
۶۳۳
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
پاس کوتاه
فروشی 150
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۵/۲۵
آخرین ورود :
۱۳۹۵/۱۰/۲۹
تعداد بازدید:
۴۴۰۲۹
درصد كسب پیروزی :
%۵۰
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۴
لیگ دسته ۵

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 75
    ۷۵ بار قهرمانی
  • 51
    ۵۱ بار دومی
  • 58
    ۵۸ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
صندلی
نوع خوب
لیدر
لیدر حرفه ای
نور
نوع عالی