پروفایل ستارگان موعود به مربیگری فروشی 150
ستارگان موعود
امتیاز کل :
۷۳۹۹
برد:
۶۷۴۱
باخت:
۱۱۰۲
مساوی:
۶۵۱
سیستم :
۳-۶-۱
استراتژی :
دفاع
فروشی 150
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۵/۲۵
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۲/۰۶
تعداد بازدید:
۴۴۳۷۵
درصد كسب پیروزی :
%۵۰
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۴
لیگ دسته ۴

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 78
    ۷۸ بار قهرمانی
  • 54
    ۵۴ بار دومی
  • 60
    ۶۰ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
صندلی
نوع خوب
لیدر
لیدر حرفه ای
چمن
نوع عالی