پروفایل ستارگان موعود به مربیگری فروشی 150
ستارگان موعود
امتیاز کل :
۷۳۲۲
برد:
۶۶۹۳
باخت:
۱۰۹۴
مساوی:
۶۴۵
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
پاس کوتاه
فروشی 150
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۵/۲۵
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۱/۱۰
تعداد بازدید:
۴۴۲۶۱
درصد كسب پیروزی :
%۵۰
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۴
لیگ دسته ۶

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 76
    ۷۶ بار قهرمانی
  • 53
    ۵۳ بار دومی
  • 60
    ۶۰ بار سومی
   
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
چمن
نوع عالی
نور
نوع عالی
صندلی
نوع خوب