پروفایل شوکران به مربیگری پله
شوکران
امتیاز کل :
۷۲۶۲
برد:
۱۷۵۹
باخت:
۹۳۳
مساوی:
۶۶۶
سیستم :
۴-۵-۱
استراتژی :
دفاع
پله
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۵/۲۴
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۲/۰۳
تعداد بازدید:
۸۶۱۹
درصد كسب پیروزی :
%۴۴
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۷
لیگ دسته ۵

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 53
    ۵۳ بار قهرمانی
  • 72
    ۷۲ بار دومی
  • 55
    ۵۵ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 10000 نفری
لیدر
لیدر ماهر
چمن
نوع معمولی
صندلی
نوع معمولی