پروفایل شوکران به مربیگری پله
شوکران
امتیاز کل :
۷۳۵۸
برد:
۱۷۷۵
باخت:
۹۴۶
مساوی:
۶۷۴
سیستم :
۳-۵-۲
استراتژی :
دفاع
پله
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۵/۲۴
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۳/۰۸
تعداد بازدید:
۸۶۸۹
درصد كسب پیروزی :
%۴۴
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۷
لیگ دسته ۷

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 54
    ۵۴ بار قهرمانی
  • 73
    ۷۳ بار دومی
  • 55
    ۵۵ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 10000 نفری
لیدر
لیدر ماهر
چمن
نوع عالی
صندلی
نوع خوب