پروفایل شوکران به مربیگری پله
شوکران
امتیاز کل :
۷۱۰۹
برد:
۱۷۳۳
باخت:
۹۱۲
مساوی:
۶۵۲
سیستم :
۳-۵-۲
استراتژی :
پرس
پله
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۵/۲۴
آخرین ورود :
۱۳۹۵/۱۲/۰۲
تعداد بازدید:
۸۴۳۷
درصد كسب پیروزی :
%۴۴
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۷
لیگ دسته ۷

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 51
    ۵۱ بار قهرمانی
  • 72
    ۷۲ بار دومی
  • 54
    ۵۴ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 10000 نفری
صندلی
نوع معمولی
نور
نوع معمولی
چمن
نوع معمولی