پروفایل شوکران به مربیگری پله
شوکران
امتیاز کل :
۷۰۲۹
برد:
۱۷۲۰
باخت:
۸۹۹
مساوی:
۶۴۲
سیستم :
۳-۵-۲
استراتژی :
دفاع
پله
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۵/۲۴
آخرین ورود :
۱۳۹۵/۱۰/۲۷
تعداد بازدید:
۸۳۴۳
درصد كسب پیروزی :
%۴۴
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۸
لیگ دسته ۷

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 50
    ۵۰ بار قهرمانی
  • 72
    ۷۲ بار دومی
  • 54
    ۵۴ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 10000 نفری
چمن
نوع معمولی
نور
نوع معمولی
صندلی
نوع معمولی