پروفایل شوکران به مربیگری پله
شوکران
امتیاز کل :
۷۵۰۹
برد:
۱۸۰۰
باخت:
۹۶۷
مساوی:
۶۸۸
سیستم :
۳-۵-۲
استراتژی :
دفاع
پله
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۵/۲۴
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۵/۰۴
تعداد بازدید:
۸۸۳۷
درصد كسب پیروزی :
%۴۴
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۷
لیگ دسته ۵

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 56
    ۵۶ بار قهرمانی
  • 74
    ۷۴ بار دومی
  • 55
    ۵۵ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 10000 نفری
صندلی
نوع خوب
نور
نوع عالی
لیدر
لیدر ماهر