پروفایل شوکران به مربیگری پله
شوکران
امتیاز کل :
۷۱۸۷
برد:
۱۷۴۶
باخت:
۹۲۵
مساوی:
۶۶۱
سیستم :
۳-۵-۲
استراتژی :
دفاع
پله
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۵/۲۴
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۱/۰۷
تعداد بازدید:
۸۵۴۹
درصد كسب پیروزی :
%۴۴
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۷
لیگ دسته ۷

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 52
    ۵۲ بار قهرمانی
  • 72
    ۷۲ بار دومی
  • 54
    ۵۴ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 10000 نفری
چمن
نوع عالی
صندلی
نوع خوب
لیدر
لیدر ماهر