پروفایل شوکران به مربیگری پله
شوکران
امتیاز کل :
۷۶۵۱
برد:
۱۸۲۴
باخت:
۹۸۴
مساوی:
۷۰۴
سیستم :
۳-۵-۲
استراتژی :
دفاع
پله
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۵/۲۴
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۶/۲۸
تعداد بازدید:
۸۹۳۷
درصد كسب پیروزی :
%۴۴
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۷
لیگ دسته ۷

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 57
    ۵۷ بار قهرمانی
  • 76
    ۷۶ بار دومی
  • 55
    ۵۵ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 10000 نفری
نور
نوع عالی
چمن
نوع عالی
لیدر
لیدر ماهر