پروفایل ماهان به مربیگری کارلوس کروش
ماهان
امتیاز کل :
۶۴۵۷
برد:
۷۷۳۳
باخت:
۱۰۰۶
مساوی:
۱۴۶۹
سیستم :
۳-۶-۱
استراتژی :
دفاع
کارلوس کروش
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۴/۲۶
آخرین ورود :
۱۳۹۵/۰۴/۰۲
تعداد بازدید:
۶۳۶۷۲۵
درصد كسب پیروزی :
%۵۸
بدون لیگ!

تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
لیدر
لیدر حرفه ای
صندلی
نوع خوب
چمن
نوع عالی