پروفایل اراكياي‌قهرمان به مربیگری احسان زند
اراكياي‌قهرمان
امتیاز کل :
۷۵۸۵
برد:
۱۲۲۸
باخت:
۸۰۵
مساوی:
۸۸۶
سیستم :
۴-۵-۱
استراتژی :
دفاع
احسان زند
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۱۱/۰۴
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۹/۲۵
تعداد بازدید:
۱۰۹۵
درصد كسب پیروزی :
%۴۲
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۹
لیگ دسته ۸

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 53
    ۵۳ بار قهرمانی
  • 58
    ۵۸ بار دومی
  • 79
    ۷۹ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
نور
نوع عالی
صندلی
نوع خوب
چمن
نوع عالی