پروفایل پرسپولیس ارتش به مربیگری امید
پرسپولیس ارتش
امتیاز کل :
۷۵۸۲
برد:
۱۳۱۳
باخت:
۸۶۵
مساوی:
۶۸۹
سیستم :
۴-۵-۱
استراتژی :
دفاع
امید
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۱۱/۰۳
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۹/۲۳
تعداد بازدید:
۱۲۸۵
درصد كسب پیروزی :
%۴۵
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۶
لیگ دسته ۶

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
 • 74
  ۷۴ بار قهرمانی
 • 60
  ۶۰ بار دومی
 • 63
  ۶۳ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
نور
نوع عالی
چمن
نوع عالی
لیدر
لیدر حرفه ای
دوستان
  هیچ تیمی به عنوان دوست نداری!