پروفایل ليورپول 2014 به مربیگری فروخته شد
ليورپول 2014
امتیاز کل :
۷۸۲۴
برد:
۴۱۸۰
باخت:
۲۱۷۲
مساوی:
۲۳۷۷
سیستم :
۴-۵-۱
استراتژی :
دفاع
فروخته شد
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۵/۲۳
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۷/۲۷
تعداد بازدید:
۴۴۳۶۲
درصد كسب پیروزی :
%۴۶
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۳
لیگ دسته ۳

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 79
    ۷۹ بار قهرمانی
  • 73
    ۷۳ بار دومی
  • 58
    ۵۸ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 25000 نفری
لیدر
لیدر ماهر
نور
نوع عالی
چمن
نوع عالی