پروفایل ارمان نصف چهان به مربیگری داوود (اتحاد سپاهان قهرمان+سبز)
ارمان نصف چهان
امتیاز کل :
۳۱۰۵
برد:
۹۸۲
باخت:
۵۴۹
مساوی:
۳۱۹
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
سانتر
داوود (اتحاد سپاهان قهرمان+سبز)
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۱۱/۰۳
آخرین ورود :
۱۳۹۲/۰۱/۲۱
تعداد بازدید:
۸۲۴۷
درصد كسب پیروزی :
%۵۰
بدون لیگ!

تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 50000 نفری
چمن
نوع متوسط
نور
نوع متوسط
صندلی
نوع معمولی