پروفایل ارتش سرخ ایران به مربیگری احسان
ارتش سرخ ایران
امتیاز کل :
۷۷۷۰
برد:
۳۷۷۴
باخت:
۱۶۶۵
مساوی:
۹۷۶
سیستم :
۳-۶-۱
استراتژی :
دفاع
احسان
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۴/۲۶
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۹/۲۶
تعداد بازدید:
۱۳۵۵۳
درصد كسب پیروزی :
%۵۰
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۳
لیگ دسته ۵

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 84
    ۸۴ بار قهرمانی
  • 62
    ۶۲ بار دومی
  • 54
    ۵۴ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 10000 نفری
صندلی
نوع خوب
نور
نوع عالی
چمن
نوع عالی