پروفایل ارتش سرخ ایران به مربیگری احسان
ارتش سرخ ایران
امتیاز کل :
۷۳۱۱
برد:
۳۶۹۹
باخت:
۱۶۱۳
مساوی:
۹۲۴
سیستم :
۳-۳-۴
استراتژی :
سانتر
احسان
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۴/۲۶
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۴/۰۲
تعداد بازدید:
۱۳۰۵۵
درصد كسب پیروزی :
%۵۰
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۳
لیگ دسته ۳

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 79
    ۷۹ بار قهرمانی
  • 60
    ۶۰ بار دومی
  • 49
    ۴۹ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 10000 نفری
لیدر
لیدر ماهر
صندلی
نوع خوب
نور
نوع عالی