پروفایل ارتش سرخ ایران به مربیگری احسان
ارتش سرخ ایران
امتیاز کل :
۷۶۰۸
برد:
۳۷۴۸
باخت:
۱۶۴۸
مساوی:
۹۶۰
سیستم :
۳-۶-۱
استراتژی :
دفاع
احسان
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۴/۲۶
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۷/۲۷
تعداد بازدید:
۱۳۳۹۸
درصد كسب پیروزی :
%۵۰
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۳
لیگ دسته ۴

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 83
    ۸۳ بار قهرمانی
  • 61
    ۶۱ بار دومی
  • 51
    ۵۱ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 10000 نفری
لیدر
لیدر ماهر
چمن
نوع عالی
نور
نوع عالی