پروفایل ارتش سرخ ایران به مربیگری احسان
ارتش سرخ ایران
امتیاز کل :
۷۴۳۵
برد:
۳۷۲۱
باخت:
۱۶۳۴
مساوی:
۹۴۱
سیستم :
۳-۶-۱
استراتژی :
دفاع
احسان
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۴/۲۶
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۵/۲۹
تعداد بازدید:
۱۳۲۱۹
درصد كسب پیروزی :
%۵۰
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۳
لیگ دسته ۵

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 80
    ۸۰ بار قهرمانی
  • 60
    ۶۰ بار دومی
  • 50
    ۵۰ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 10000 نفری
چمن
نوع عالی
نور
نوع عالی
لیدر
لیدر ماهر