پروفایل اروم تراکتور به مربیگری رضا
اروم تراکتور
امتیاز کل :
۴۷۳۹
برد:
۴۴۵۳
باخت:
۸۸۲
مساوی:
۸۱۶
سیستم :
۴-۵-۱
استراتژی :
پرس
رضا
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۱۱/۰۲
آخرین ورود :
۱۳۹۴/۱۱/۲۳
تعداد بازدید:
۸۰۴۳
درصد كسب پیروزی :
%۵۵
بدون لیگ!

تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
نور
نوع معمولی
چمن
نوع معمولی
لیدر
لیدر حرفه ای